עניית אמן בגילוי הראש

עניית אמן בגילוי הראש שלום לכבוד הרב ותודה על המאמר שעסק בברכת שהחיינו של ראש הממשלה בבניין הכנסת. ובהקשר לזה תמהתי איך מותר לברך במקום בו ישנם אנשים שידוע שחלקם לא יענו אמן על ברכתו וחלקם האחר שכן יענו, יעשו כן ללא כיפה או כיסוי ראש?   שלום לשואל הנכבד. לגבי השאלה הראשונה כתב הבן […]

Read More

Shabbat Audio

Song One(credit)http://domain.com/wp-content/uploads/audiofile1.mp3 Song One(credit)http://domain.com/wp-content/uploads/audiofile1.mp3 Song One(credit)http://domain.com/wp-content/uploads/audiofile1.mp3 Read More