שלום כבוד הרב. האם אפשר להשתמש בפלטה ביום כיפור כדי לחמם אוכל לילדים? לפי הספרדים…

כן ,זה כמו שבת

in FastsShabbat Tags: hotplate

Related Articles