אין אדם יכול לקנות שכר קריאת התהלים של הקורא ואין הקורא יכול למכור שכר קריאתו.

Rabbi Shay Tahan