פרשת משפטים – מה הקשר בין העלמותו של וויליאמס באגם התנינים ואהבתו האין סופית של הבורא?

311
Published on February 21, 2022 by

Rabbi Shay Tahan is the Rosh Kollel of Kollel Shaarei Ezra located in the center of Flatbush. He is also the Rosh Beis Din of Beit Horaa Arzei Halevanon.
He recently authored Shaf Veyativ, a collection of responsa relating to COVID-19.

 

Please follow us on Facebook for interesting Halacha posts here:
https://www.facebook.com/shaytahanhalacha/

 

You can also find us on Instagram for more Halacha content here:

https://www.instagram.com/askhalacha/

Category