שדרנית רשת הטלויזיה הענקית CNN הושעתה אחר שטענה שהשואה לא קרתה בגלל גזענות. מה הקשר למנורה במשכן?

192
Published on May 9, 2022 by

Rabbi Shay Tahan is the Rosh Kollel of Kollel Shaarei Ezra located in the center of Flatbush. He is also the Rosh Beis Din of Beit Horaa Arzei Halevanon.
He recently authored Shaf Veyativ, a collection of responsa relating to COVID-19.

 

Please follow us on Facebook for interesting Halacha posts here:
https://www.facebook.com/shaytahanhalacha/

 

You can also find us on Instagram for more Halacha content here:

https://www.instagram.com/askhalacha/

Category